Merk: All informasjon gjeldene Båter i Sjøen 2022 vil oppdatere seg fortløpende etter hvert som messen nærmer seg. Følg med på utstillerinformasjonen som sendes ut fortløpende