Sjøakademiet er en maritim kompetansebedrift, som har som formål å gi tilgang på kunnskapen, utstyret og tjenestene som trengs for et langt, trygt og bærekraftig forhold til sjøen. Du kan lese mer om våre prosjekter på www.sjøakademiet.no.

Under Båter i sjøen vil Sjøakademiet være representert med ulikt innhold og aktiviteter som alle kan få glede av.

Sjøknappen er et merkesystem som retter seg mot barn og unge. Ordningen består av ulike ferdighetsknapper som sørger for tilegnelse av grunnleggende kunnskap gjennom morsomme sjøvettaktiviteter. Knappene fungerer som en naturlig utsjekk for å bli trygg i møte med sjøen og benyttelse av den. På www.sjøknappen.no finner du masse inspirasjon til sommeraktiviteter og noen av de aktivitetene vi tar med oss til Båter i sjøen.

I tillegg vil det være et utvalg STEAM-oppgaver for å gi ekstra tyngde. STEAM står for Science Technology Engineering Art & Mathematics, og består av spennende aktiviteter med en enkel tilnærming til avanserte temaer som naturvitenskap og realfag. Her kan de unge lære noe om livet i havet, hvordan båter flyter og hvordan vi kan utnytte naturkreftene.

Sammen med Sjøknappen- og STEAM-oppgaver, samt andre lavterskel spill og aktiviteter, er vi representert med butikken vår Sprøyt. Sprøyt tilbyr maritime kvalitetsklær og utstyr, som er håndplukket for deres praktiske funksjon og lange levetid.

Vi ønsker alle velkommen innom vår stand for lek og moro, kunnskapsdeling og en maritim prat.

Les mer om Sjøakademiet