Båter i Sjøen 2021 er avlyst

Båter i Sjøen 2021 er avlyst

Båter i Sjøen er avlyst

Norboat setter sikkerheten til våre utstillere, besøkende
og samarbeidspartnere som høyeste prioritet, og dette er
årsaken til at vi dessverre ser oss nødt til å avlyse Båter i
Sjøen 2021.

Dette har vært en tung beslutning å ta, men
da vi ikke kan garantere et trygt og sikkert arrangement
er det dessverre den eneste rette beslutningen.
Vi ser en hurtig økende smittetrend i samfunnet og står uten
garantier for hvordan den videre utviklingen vil være de neste ukene.

Vi har vært i tett dialog med både Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og sikkerhetsteamet vi har leid inn i
forbindelse med båtmessen. Vi har også lyttet til innspill fra
mange av våre medlemsbedrifter og øvrige utstillere den senere tiden, som har uttrykt stor grad av usikkerhet rundt
arrangementet og sin deltakelse.

Hensikten med Båter i Sjøen er å gi utstillere og besøkende gode opplevelser, men slik smittesituasjonen og restriksjoner er i dag mener vi som arrangør at dette ikke ville blitt tilfelle og at det dermed er mest riktig å avlyse arrangementet.

Kontaktinformasjon

Daglig leder Magnus Ryhjell
Tlf: 975 31 157
Epost: magnus@norboat.no

Prosjektleder Christian Broch Korsbøen:

Tlf: 470 59 237
Epost: cbk@norboat.no

Medlemsansvarlig Thomas N Bjønness
tlf: 905 29 911
Epost: tnb@norboat.no