Teknisk info

Teknisk info

Diverse informasjon om anlegget på Aker Brygge

Fortøyning

Det er ikke tillatt med bruk av anker i indre havnebassenget på Aker Brygge Marina. Dette gjelder alle brygger numerert 1 - 12.

På tillegsbryggene vil det legges opp ekstra fortøyningsmuligheter.

Vi oppfordrer alle til å ha med tilstrekkelig tauverktil å fortøye med spring og godt forankre båtene i hverandre, samt i utriggere.

Viser til punkt 6 i utstillingsbetingelsene 

Telt

Oppsatte telt er hvite topptelt fra O.B. Wiik med målene 3 x 5 meter. Takøhyden er 2,20/2,50.

Nettomål: 4,84 x 2,14 og 2,84 x 2,14

Oppheng materiell

På teltets innvendige vegger med med kroker som festes i stagene. (NB. disse må på plass under montering av teltet)
Bestilles ved påmelding til oss.

På teltes utvendoge vegger er det enkelst å feste banner med strips til kederlappene som sitter overst på veggen. Materiellet må ha maljehull. 


Wi-fi

Det er trådløst nett i tilknyttning til Aker Brygge Marina. Nettet kan ha noe begrenset kapasitet enkelte steder i anlegget. Ta kontakt med arrangørkontoret for passord.

Vann og strøm på marinaen

Strøm er inkludert i prisen. Vi ber dere likevel ikke belaste anlegget unødig da anlegget har begrenset kapasitet. Vi anbefaler alle å ta med skjøteledninger. 

Ferskvannskraner finnes på alle bryggene. Trykket kan bli litt dårlige når flere benytter slangene samtidig

Søppel

Hjelp oss med å holde Aker Brygge Marina ren! Vi har alle et ansvar for å holde anlegget og havnen ren både før, under og etter messen

Aktsomhetsplikt

Det vises spesielt til utstillerbetingelsene pkt. 6:

Utstiller plikter å vise forsiktighet for å forebygge ulykker og skader som kan tenkes å oppstå i forbindelse med deres deltagelse på utstillingen. Utstiller plikter også å behandle brygger, fortøyningsplasser, teltstands og landområder med forsiktighet. Tilstrekkelig fortøyningsutstyr må medfølge hver utstillerbåt. Etter nærmere anvisning fra arrangøren må en del båter benytte ankerfortøyning i tillegg til alminnelig bryggefortøyning. NB – det er spesielle forhold i indre bryggeanlegg på Aker Brygge Marina. All bruk av anker kan KUN foregå etter anmodning fra arrangør. Ved bruk utover disse bestemmelsene står utstiller selv ansvarlig.

Ved ankring/fortøyning må båtfører/utstiller uavhengig av forannevnte vise spesiell aktsomhet, og all ankring/fortøyning skjer på båtførers/utstillers eget ansvar.

Utstiller er erstatningsansvarlig overfor arrangør for skader og ulykker forårsaket av dem selv eller deres medkontrahenter.

Vi oppfordrer på generelt grunnlag alle til å utvise hensyn til medutstillere, til besøkende og følge de gjelende regler. På denne måten bidrar alle til at Båter i Sjøen blir et trivelig arrangement for både utstillere og besøkende.